Cesta vpřed s udržitelností

Cesta vpřed s udržitelností

1. 2. 2024

Udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou v současné době pro firmy ještě důležitější než kdy dříve. Rozvoj technologií přitom hraje podstatnou roli v dosahování stanovených cílů. Ve sféře globálního průmyslu informačních technologií se tak udržitelnost stává jedním z klíčových aspektů operací a investice do ní začínají přinášet konkurenční výhody. 

Udržitelnost a ohleduplnost k životnímu prostředí jsou v současné době pro firmy ještě důležitější než kdy dříve. Rozvoj technologií přitom hraje podstatnou roli v dosahování stanovených cílů. Ve sféře globálního průmyslu informačních technologií se tak udržitelnost stává jedním z klíčových aspektů operací a investice do ní začínají přinášet konkurenční výhody. 

Cesta vpřed s udržitelností

Rok 2025 se ponese v duchu změn a očekávání. Vybrané firmy čeká povinnost odevzdávat nefinanční reporting, jehož cílem bude monitorování jejich udržitelného chování. Reporting bude přinášet výhody managementu firmy i pracovníkům na pozicích ESG nebo Sustainability. Poslouží také bankám, investorům a zákazníkům, kteří budou moci do dokumentu nahlédnout.

Snahy o vyšší udržitelnost se tak budou stále více prolínat i do oblasti IT a nelze tento trend opominout. Společnosti mohou využívat technologie, které jsou svým designem udržitelné, a takové technologie, které jsou inovativní, efektivní a díky nimž lze snížit spotřebu energií a uhlíkovou stopu. Výrazného snížení spotřeby energie lze například dosáhnout přesunem z vlastních datových center do veřejného cloudu. 

Stále vyšší pozornost ale bude věnována i využívaným zařízením. Trendem v tomto ohledu je recyklace a cirkulární hospodářství