Reálný dopad práce i prostor pro osobní rozvoj 

Reálný dopad práce i prostor pro osobní rozvoj 

IT sektor se v posledních letech rychle mění a ruku v ruce s tím se proměňují i potřeby všech, kteří v něm pracují. Podle aktuálních průzkumů už pro zaměstnance v IT není rozhodující pouze výše platu nebo možnost pracovat vzdáleně. Stále více se v IT komunitě prosazuje také naplňování dalších potřeb, jako jsou reálné viditelné dopady práce, možnost osobního rozvoje, příjemné pracovní prostředí i péče o psychické zdraví. 

IT sektor se v posledních letech rychle mění a ruku v ruce s tím se proměňují i potřeby všech, kteří v něm pracují. Podle aktuálních průzkumů už pro zaměstnance v IT není rozhodující pouze výše platu nebo možnost pracovat vzdáleně. Stále více se v IT komunitě prosazuje také naplňování dalších potřeb, jako jsou reálné viditelné dopady práce, možnost osobního rozvoje, příjemné pracovní prostředí i péče o psychické zdraví. 

Jedním z velkých trendů v IT oboru tak je přesun k osobnějšímu přístupu k práci. Stále více profesionálů upřednostňuje práci, v níž mohou pozorovat konkrétní dopady své činnosti. Nechtějí pouze tvořit „do šuplíku“, ale chtějí sledovat, jak jejich práce skutečně ovlivňuje svět kolem nich a je aktivně využívána. Tato touha se stále více prosazuje napříč generacemi, ale charakteristická je především pro mladou generaci, která chce vykonávat smysluplnou práci s reálným dopadem na společnost. 

Dalším významným prvkem, který vstupuje do popředí při výběru zaměstnání, je pracovní prostředí a kolektiv, s čímž do značné míry souvisí i psychické zdraví. IT odborníci vnímají, že produktivita a kreativita jdou ruku v ruce s přátelskou atmosférou a spoluprací v týmu. Ty nejlepší nápady se mnohdy rodí právě na společných schůzkách nebo při neformálních rozhovorech u oběda. Eliminace stresu, péče o psychickou pohodu i zdravé prostředí motivující k dalšímu rozvoji tak jsou pro stále více a více lidí v IT klíčovým požadavkem. 

V současnosti si také nelze nevšimnout změn složení pracovní síly v tomto segmentu. Obor, ve kterém dlouhodobě převládali mužští zaměstnanci postupně získává na rozmanitosti. Zásadní roli v tomto směru hrají také rekvalifikační kurzy a skutečnost, že se na trh práce dostává generace vyrůstající ve světě internetu. Tímto způsobem se otevírají dveře novým talentům, což přispívá k pestrosti kolektivu, nápadů i nových pracovních postupů.

Jedním z velkých trendů v IT oboru tak je přesun k osobnějšímu přístupu k práci. Stále více profesionálů upřednostňuje práci, v níž mohou pozorovat konkrétní dopady své činnosti. Nechtějí pouze tvořit „do šuplíku“, ale chtějí sledovat, jak jejich práce skutečně ovlivňuje svět kolem nich a je aktivně využívána. Tato touha se stále více prosazuje napříč generacemi, ale charakteristická je především pro mladou generaci, která chce vykonávat smysluplnou práci s reálným dopadem na společnost. 

Dalším významným prvkem, který vstupuje do popředí při výběru zaměstnání, je pracovní prostředí a kolektiv, s čímž do značné míry souvisí i psychické zdraví. IT odborníci vnímají, že produktivita a kreativita jdou ruku v ruce s přátelskou atmosférou a spoluprací v týmu. Ty nejlepší nápady se mnohdy rodí právě na společných schůzkách nebo při neformálních rozhovorech u oběda. Eliminace stresu, péče o psychickou pohodu i zdravé prostředí motivující k dalšímu rozvoji tak jsou pro stále více a více lidí v IT klíčovým požadavkem. 

V současnosti si také nelze nevšimnout změn složení pracovní síly v tomto segmentu. Obor, ve kterém dlouhodobě převládali mužští zaměstnanci postupně získává na rozmanitosti. Zásadní roli v tomto směru hrají také rekvalifikační kurzy a skutečnost, že se na trh práce dostává generace vyrůstající ve světě internetu. Tímto způsobem se otevírají dveře novým talentům, což přispívá k pestrosti kolektivu, nápadů i nových pracovních postupů.

© Česká spořitelna, a.s. Všechna práva vyhrazena.